De economie is continu aan verandering onderhevig. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Om in deze hectische tijd onderscheidend te blijven, moet u zich kunnen richten op uw specialisme, oftewel uw core business. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het raadzaam om zoveel mogelijk ondersteunende diensten uit te besteden. U kunt hierbij denken aan catering, groenvoorziening en afvalverwerking. Het sturen, controleren en coördineren van leveranciers kost immers veel tijd en geld. Deze tijd kan beter besteed worden aan uw eigen core business.

In de facilitaire branche is al langere tijd een ontwikkeling te zien, waarbij steeds vaker meerdere diensten worden uitbesteed aan een leverancier. Deze trend is echter nog niet helemaal eigen binnen het MKB maar B&C Schoonmaakdiensten is hierin juist onderscheidend. Doordat er vaak binnen het MKB door de kleinschaligheid geen inkopers actief zijn binnen organisaties en de verantwoordelijkheid vaak bij verschillende partijen ligt biedt dit kansen voor de dienstverlening van B&C Schoonmaakdiensten.

B&C Schoonmaakdiensten kent twee verschillende contractvormen: multiservice-contracten en maincontracten.

Beide contractvormen zijn erop gericht om op basis van efficiencyslagen, de kosten voor ondersteunende diensten te reduceren. Directe kosten kunnen worden gereduceerd door bepaalde werkzaamheden te bundelen. Bij het reduceren van indirecte kosten moet u denken aan het beperken van de hoeveel tijd en dus geld, welke worden besteed aan het managen van leveranciers.

Het grote verschil tussen een multiservicecontract en een maincontract zit in het managen van het contract. Bij een maincontract ligt de gehele coördinatie en de dagelijkse aansturing in handen van B&C Schoonmaakdiensten. Bij een multiservicecontract heeft u meerdere diensten ondergebracht bij B&C Schoonmaakdiensten waardoor u maar één vast contactpersoon heeft.