Recreatie/Hotels

B&C Schoonmaakdiensten is erg actief binnen de hospitality, er worden meerdere hotels en recreatieparken schoongemaakt door B&C Schoonmaakdiensten. Waar velen de angst hebben voor deze materie is B&C juist wel in staat hier onderscheidend in te zijn.

Alles valt en staat weer met de juiste mensen op de juiste plaats.Wanneer het gaat om hotels dan wel recreatieparken is personeel, de samenstelling van het team (jeugd en vak-volwassen) en de hoge mate van flexibiliteit erg belangrijk. Wisselende bezettingen en planningen vergen veel aanpassingen binnen het team.

Adhoc inspringen bij pieken en wisselende omstandigheden is B&C Schoonmaakdiensten eigen. B&C Schoonmaakdiensten is meer dan is staat om dit in de juiste banen te leiden en borgt daardoor altijd de kwaliteit van uw interne klant namelijk uw gasten.B&C Schoonmaakdiensten werkt ook hier met maatwerk. Specifieke planningen, klant tevredenheidsonderzoeken, werkprogramma’s, begeleiding maar vooral controles en communicatie vormen de basis voor een succesvolle samenwerking. Doordat de samenwerking waarin de klant centraal staat, is B&C Schoonmaakdiensten in staat om alle uitdagingen binnen deze branche aan te kunnen en naar tevredenheid uit te voeren.