Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

B&C Schoonmaakdiensten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B&C Schoonmaakdiensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B&C Schoonmaakdiensten hebt verstrekt. B&C Schoonmaakdiensten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom B&C Schoonmaakdiensten(uw) gegevens nodig heeft

B&C Schoonmaakdiensten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan B&C Schoonmaakdiensten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang B&C Schoonmaakdiensten gegevens bewaart

B&C Schoonmaakdiensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

B&C Schoonmaakdiensten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van B&C Schoonmaakdiensten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ids Internet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

B&C Schoonmaakdiensten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van B&C Schoonmaakdiensten bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ids Internet te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. B&C Schoonmaakdiensten heeft hier geen invloed op. B&C Schoonmaakdiensten heeft Google geen toestemming gegeven om via B&C Schoonmaakdiensten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@benc-schoonmaakdiensten.nl. B&C Schoonmaakdiensten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

B&C Schoonmaakdiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B&C Schoonmaakdiensten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door B & C Schoonmaakdiensten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wiebo Cats op via wiebo@benc-schoonmaakdiensten.nl


B & C Schoonmaakdiensten is als volgt te bereiken:

PostadresHeliconweg 51
8914 AT Leeuwarden
VestigingsadresHeliconweg 51
8914 AT Leeuwarden
KVK nummer72043059
Telefoon058 288 4002
E-mailadresinfo@benc-schoonmaakdiensten.nl


www.benc-schoonmaakdiensten.nl is een website van B & C Schoonmaakdiensten