Overheidsinstellingen

B&C Schoonmaakdiensten heeft ook ruime ervaring met schoonmaakwerkzaamheden binnen overheidsinstellingen. Het merendeel van deze opdrachten wordt door middel van Europese aanbestedingen op de markt gebracht. B&C Schoonmaakdiensten heeft ook hierover de juiste kennis in huis. Europese aanbestedingen is een hele andere tak van sport dan een regulier offerte traject, vaak is er een adviesbureau welke de opdrachtgever ondersteunt. Er zijn bestekken welke vooraf zijn samengesteld door het adviesbureau waarin de wensen en eisen zijn vertaald van de opdrachtgever. De contracten worden vaak voor 3 jaar afgesloten en met optie op nog 2 x 1 jaar verlengen.

B&C Schoonmaakdiensten is absoluut voorstander van Europese aanbestedingen maar er is ook genoeg ruimte om dit niet per definitie altijd te hoeven doen, hierdoor ontstaat veel meer bewegingsvrijheid voor de opdrachtgever en dit is kostentechnisch wellicht nog interessanter ook. Wat men vaak ziet is dat bij Europese aanbestedingen de relatie minder belangrijk gevonden wordt en wanneer men volstaat aan de eisen welke in het bestek zijn opgenomen dan is het technisch gezien al snel voldoende. Dit staat volledig los van de belevingskwaliteit, juist die kwaliteit naast de technische kwaliteit is dat waar B&C Schoonmaakdiensten onderscheidend in is, B&C Schoonmaakdiensten besteed juist erg veel aandacht aan belevingskwaliteit. Niet in de laatste plaats gaat het bij alle panden om maatwerk, maatwerk wat wel eens ondergeschikt wordt in hele grote aanbestedingen omdat er zoveel panden zijn, zoveel verschillende wensen en eisen zijn.

Overheidsinstellingen zijn prachtige gebouwen en partijen om mee samen te werken, niet alleen de prijs maar ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen komt vaak aan de orde, hier is dan ook ruimte voor om dit maximaal te benutten. B&C Schoonmaakdiensten is erg actief op het gebeid van Arbo en Maatschappelijk verantwoord ondernemen. B&C werkt volgens alle normeringen en certificeringen zoals ISO. B&C Schoonmaakdiensten is zeer zeker van meerwaarde voor elke opdrachtgever werkzaam binnen overheidsinstellingen.