B&C Schoonmaakdiensten is de leverancier voor al uw speciale reinigingswerkzaamheden. Bij deze werkzaamheden is extra kennis een vereiste, het betreft hier vaak speciale machines of specialistische reinigingsproducten welke gebruikt moeten worden. Om ten aller tijde een hoge kwaliteit te kunnen waarborgen, zijn er naast de eigen specialistische medewerkers samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde bedrijven in deze tak van sport. Alle specialistisch medewerkers hebben hiervoor de benodigde opleidingen genoten en worden continue bijgeschoold bij veranderingen in het vakgebied. Uiteraard worden er naast de juiste toepassingsmethodes nadrukkelijke instructies gegeven inzake milieutechnische aspecten. B&C Schoonmaakdiensten heeft als uitgangspunt met niet- milieubelastende middelen te werken. B&C Schoonmaakdiensten vindt veiligheid zeer belangrijk en daarom hebben alle medewerkers een VCA cursus gevolgd.